ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

ปุ๋ยขี้แดด

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้หลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไร ซึ่งนี้ก็คือ ขี้แดดนาเกลือ หรือที่คนทำนาเกลือมักเรียกติดปากว่าหนังหมา ซึ่งทุกนามักจะมี เพราะช่วงที่ไม่ทำนาอาจมีฝนตก เมื่อโดนแดดก็จะแห้ง ทิ้งไว้ก็จะลอกร่อนขึ้นมา ซึ่งขี้แดดนี้ คนทำนาเกลือไม่ต้องการ เวลาจะทำนาต้องเก็บทิ้ง ถ้าไม่เก็บเองก็ต้องจ้างคนมาเก็บออกเพราะจะเยอะมาก แต่ขี้แดดนี้ได้มีการนำไปตรวจสอบดูก็พบว่ามีแร่ธาตุมาก จึงมีเกษตรกรนำไปใส่ต้นไม้ทำให้ผลผลิตดี รสชาติอร่อย นี่แหละ จึงเป็นที่มาของชุมชนในตำบลนาโคกที่เลือกการทำปุ๋ยขี้แดดให้มาอยู่ในโครงการ 9101

ซึ่งโครงการปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ ได้รับงบประมาณมาจำนวน 744,000 บาท และมีเกษตรกรเข้าร่วม 67 คน ซึ่งนาที่ไปเก็บขี้แดดก็จะมีการบอกเข้ามายังกลุ่ม ทางกลุ่มก็จะส่งคนไปเก็บ เป็นการช่วยให้คนทำเกลือไม่ต้องไปจ้างคนมาเก็บ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกด้วย

สำหรับการจำหน่ายนั้น ได้มีการขอความร่วมมือให้ผู้ที่ขายเกลือริมถนนพระรามสองแถบตำบลนาโคก นำไปจำหน่าย ซึ่งแต่ละร้านนับว่าขายดีมาก มีคนจากต่างจังหวัดมาซื้อกันเยอะ กระสอบหนึ่ง 20 กิโลกรัม จำหน่ายกระสอบละ 60 บาท หากแบ่งถุงเล็กก็จะราคาถูกลงมา โดยทางประธานศูนย์บอกว่า โครงการนี้จะทำเป็นโครงการที่ยั่งยืนไปตลอด เพราะสอดคล้องกับอาชีพหลักของคนตำบลนาโคกอยู่แล้ว

 

 

ปุ๋ยขี้แดด1 ปุ๋ยขี้แดด2

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว