ปิดโรงเรียนดอกลำดวน ต.คอกกระบือ รุ่น 2

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ดอกลำดวน1

ที่ตำบลคอกกระบือ โรงเรียนดอกลำดวนคอกกระบือ  ได้มีการจัดพิธีทำบุญ โดยพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสำเร็จการศึกษา โรงเรียนดอกลำดวน รุ่นที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สูงอายุที่ จำนวน 17 คนที่จบการศึกษา

fm - ดอกลำดวน2

ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ก็ได้ผ่านการเรียนการฝึกอบรม เก็บเกี่ยวกันเป็นรายชั่วโมง  ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการสอนที่โรงเรียนฯจัดขึ้นจนจบการศึกษาได้  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นก็จะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ  เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง  เช่น  การหกล้ม  สมองเสื่อม  และป้องกันโรคซึมเศร้า  และการเรียนในแต่ละครั้งผู้สูงอายุจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน   ดังนั้นวิธีการเหล่านี้จึงเป็นส่วนช่วยป้องกันเหล่าผู้สูงอายุจากภาวะเสี่ยงข้างต้นได้เป็นอย่างดี

fm - ดอกลำดวน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว