ปิดหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2561

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุทั้ง 3 อำเภอที่จบหลักสูตร จำนวน 60 คน ซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่น โดยเหล่าผู้สูงอายุก็ได้แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามมารับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

footer_master

ทั้งนี้ในปี 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 มาดำเนินงานในโรงเรียน ซึ่งหลักสูตรนี้ มีกิจกรรมด้านสุขภาพที่สำคัญ ที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมคือ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้างแซ่บ  กิจกรรมการป้องกันการหกล้มและภาวะสมองเสื่อม  กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ   ที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ ให้ได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตอนต้น

footer_master

โดยการจัดการเรียนในครั้งนี้ จะเรียนทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน จำนวน 12 ครั้ง และจบหลักสูตรไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 แห่ง  วิทยาการอาชีพจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง และผู้สูงอายุที่เป็นครูจิตอาสา

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว