ปั่นร่วมใจ

พี่เมธ ร่วมใจปั่น 3

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมจักรยานสมุทรสาครได้นำคณะสมาชิกชมรมจักรยานสมุทรสาครและชมรมร่วมใจ ประมาณ 300 คนปั่นจักรยานไปถวายอาลัยพ่อหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง กทม.

โดยทางด้านนายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมจักรยานสมุทรสาคร กล่าวว่าในการรวมใจนักปั่นจักรยานในจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ทางชมรมจักรยานสมุทรสาคร ได้นำนักปั่นจำนวน 300 คัน ปั่นจักรยานเพื่อไปถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของผู้ที่ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้../

พี่เมธ ร่วมใจปั่น 1

พี่เมธ ร่วมใจปั่น 2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว