ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

WEB-02

 

 

tp-ปั่น1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดขึ้นที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน,นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี และนายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในการแถลงข่าว

สำหรับการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ในระยะทางการปั่น 39.9 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่วัดนางสาว ปั่นไปทางวัดท่าไม้ วัดท่ากระบือ วัดหนองนกไข่  วัดสวนส้ม และปั่นกลับไปยังวัดดอนไก่ดี ตลอดระยะทางจะมีจุดแวะพักเป็นระยะๆ เพราะการปั่นครั้งนี้จะมีคนจากหลากหลายกลุ่ม หลายวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเข้าร่วม

โดยเส้นทางนั้น นับว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจ ปั่นผ่านสวนต่างๆ วัดต่างๆ สถานที่ที่น่าสนใจหลายที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามสโลแกนที่ว่า ปั่นท่องเที่ยววิถีชุมชนสมุทรสาคร ที่จะได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรื่องกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยว เป็นกลยุทธิ์การตลาดเชิงรุกโดยสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศ ที่จะทำให้เกิดรายได้ให้กับท้องถิ่น

สำหรับในวันงานนั้นก็จะเริ่มลงทะเบียนนักปั่นกันตั้งแต่เวลา 5.00น.และ

มีพิธีเปิดงานเวลา 7.15 น.จากนั้นก็จะปล่อยตัว และปั่นครบระยะทางในเวลาเที่ยง สำหรับนักปั่นที่อยากร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถไปสมัครร่วมปั่นกันที่หน้างานได้ด้วย

 

 

 

tp-ปั่น2 tp-ปั่น3 tp-ปั่น4 70232806_383585492280968_8604316337235296256_n

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว