ปศุสัตว์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันฟรี!!!

AD WEB CCTV 14-6-60

news footer

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่จากใจกระทรวงเกษตร โดยมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ผ่าตัดทำหมันทั้งสุนัขและแมวฟรี!!!  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักนั้น ก็เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  และคุมกำเนิดทั้งสุนัขและแมวในจังหวัดสมุทรสาครไม่ให้เพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นไปกว่าเดิม รวมถึงสร้างปัญหาและสร้างความรำคาญให้กับประชาชน  ทั้งนี้ได้มีประชาชนที่ทราบข่าว เดินทางนำสุนัขและแมวที่ตนเองเลี้ยง มารับบริการกันจำนวนมาก

news footer

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือ “ไม่มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย สามารถตั้งงบจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้วตอนนี้  รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานท้องถิ่นก็ควรเร่งตั้งงบฯเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเร่งด่วน เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีโรคพิษสุนัขบ้าระบาด  ถ้าหากไม่รีบป้องกันในตอนนี้ อาจเกิดการระบาดขึ้นมาอีกก็เป็นได้

news footer

news footer

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว