ปล่อยแตนเบียน

AD WEB NET 2

tp-แตนเบียน1

มะพร้าวนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของสมุทรสาคร โดยจะปลูกกันมากแถวบ้านแพ้ว แต่เรื่องของความสูญเสียที่เกิดจากหนอนหัวดำก็เกิดขึ้นกันมาหลายปี บางสวนถึงกับเสียหายทั้งสวน ต้องตัดทิ้ง โดยหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงเรื่องการกำจัดหนอนหัวดำกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ให้ใช้การปล่อยแตนเบียนบราคอน หลายพื้นที่ถึงกับมีการจัดตั้งเป็นศูนย์เลี้ยงแตนเบียน มีการถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกร จากการเริ่มต้นมาสู่ปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์ดีขึ้น ยิ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงแตนเบียนด้วยแล้วยิ่งได้ผลดี แต่บางพื้นที่ที่ยังไม่มีใครริเริ่มเรื่องนี้ก็ยังมีหนอนหัวดำระบาดอยู่

tp-แตนเบียน2

การใช้แตนเบียนในการกำจัดหนอนหัวดำ ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้ได้ชี้แจงว่า เป็นวิธีที่ได้ผลช้ากว่าสารเคมีแน่นนอน แต่นับเป็นวิธีที่ยั่งยืน การใช้สารเคมีได้ผลเร็วก็จริง ฆ่าหนอนหัวดำได้ แต่อย่าลืมว่าสารเคมีนั้นก็อาจฆ่าผู้ปลูกหรือผู้บริโภคได้ด้วย หากสารเคมียังหลงเหลือ

และตอนนี้การส่งออกก็เน้นเรื่องการปลอดสารเคมีมากขึ้น หลายสวนจึงหันมาใช้วิธีกำจัดโดยชีววิธี ซึ่งสิ่งสำคัญก็อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ การเลี้ยงแตนเบียนและนำไปปล่อย และทุกๆส่วนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพราะหากสวนนี้ปล่อยแตนเบียน แต่สวนใกล้ๆไม่ปล่อย หนอนหัวดำก็ยังระบาดได้
tp-แตนเบียน3

 

                                                                                    เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว