ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

fm - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ1

ที่บริเวณพื้นที่ร้านอาหารครัวบ้านประมง (ริมคลองประมง) หมู่ที่ 8   ตำบลพันท้ายนรสิงห์   สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายอำพล   อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน  พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายอาลัยเป็นเวลา  89 วินาที

fm - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2

จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 5,000,000 ตัว ซึ่งเป็นการปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน  โดยสงวนไว้สำหรับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และป้องกันการจับสัตว์น้ำไปใช้ประโยชน์ก่อนเวลาอันควร

fm - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ3

 

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และน้อมนำแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับราษฎร  ผู้ประกอบอาชีพทำการประมงตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

fm - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว