ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่บริเวณท่าน้ำวัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการ รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางยางเข้าร่วมจำนวนมาก

footer_master

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ มีการปล่อยปลาตะเพียนขาว 1,000,000 ตัว  ลงในแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้ยังมีการแจกปลาสีประเภทต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ตลอดจนเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำและขยายพันธ์ปลาต่อไป

footer_master

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว