ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

WEB-02

ปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ

ที่คลองประมง บริเวณร้านอาหารครัวบ้านประมง หมู่ที่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 1,500,000 ตัว

ปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ2

สำหรับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตลอดไป

ปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ3

ปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว