ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ชุมชนท่าฉลอม อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม เทศบาลนครสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม ณ บริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม ตำบลท่าฉลอม โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน

สำหรับการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ภาคส่วนต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  อีกทั้งยังเป็นการทำให้สถานีรถไฟบ้านแหลมมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและประวัติศาสตร์ที่ท่าฉลอม นอกจากนี้ การปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ยังเป็นการแสดงถึงพลังในการทำความดีของทุกภาคส่วน และเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาตำบลท่าฉลอมและจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างยั่งยืน

tp-ปลูกป่าท่าฉลอม2 tp-ปลูกป่าท่าฉลอม3 tp-ปลูกป่าท่าฉลอม4

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว