ปลงผม

พี่เมธ ปลงผม1

ที่สำนักปฎิบัติธรรมสมาธิธรรมาราม เลขที่114 ม.5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร คุณแม่เมทิกา เดชะบุญรัตน์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมาราม พร้อมคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปลงผม บวชพระสงฆ์ สามเณร อุบาสกและอุบาสิกา รวม49 คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พี่เมธ ปลงผม2

โดยทางด้านคุณแม่เมทิกา   กล่าวว่าการจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และคนไทยเข้าร่วมจำนวน 49 คน มาทำการบวชเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้ในพระธรรมวินัย ได้เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ในหลักพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติตามแนวหลักศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดจนเพื่อได้บวชทดแทนพระคุณบิดา มารดา และนำไปเป็นหลักธรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยจะบวช ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และไปศึกษาธรรมที่สำนักวิมุติธรรมาราม อ.งาว จ.ลำปาง เป็นเวลา9วัน  ก่อนที่จะทำพิธีลาสิกขาบท

ส่วนทางด้านเฉิน เจีย ไคร้ อายุ 26 ปี ชาวไต้หวัน กล่าวว่าตนได้มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ1ขวบ ได้เห็นประเพณีการบวชแล้วมีความรู้สึกที่ตั้งใจอยากบวชเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา และอีกทั้งเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งของตนอีกด้วย
พี่เมธ ปลงผม3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว