ปลงผมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

tp-ปรงผม1

จังหวัดสมุทรสาคร และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดพิธีปลงผมนาคอุปสมบทหมู่ 103 รูปโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง โดยมีพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เริ่มต้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ต่อพิธีการทางศาสนา จากนั้นประธานในพิธี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ บิดา มารดา ญาติของผู้อุปสมบทจึงได้ประกอบพิธีปลงผมนาค  ห่มชุดนาค และมีการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าไตรในเวลา 16.00น. ส่วนพิธีบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม โดยพิธีการจะเริ่มตั้งแต่ 8.00น. ที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง

สำหรับการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นการแสดงออกถึงความจงจักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย

โดยภาพรวมทั้งประเทศมีผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า 6,810 รูป ซึ่งจะดำเนินการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยสถานที่ดำเนินการคือวัดทั่วประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด ระยะดำเนินการระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมเวลาทั้งสิ้น 15 วัน

 

 

tp-ปรงผม2 tp-ปรงผม3 tp-ปรงผม4

เอเชีย ภาพ/ พรเพ็ญ ข่าว