ชาวบ้านร้องเรียนปรับแบบสร้างเขื่อน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายวุฒิพงศ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นายนิรันดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณจุดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณริมคลองภาษีเจริญ ตรงข้ามตลาดน้ำหนองพะอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน ความยาว 887 เมตร ภายใต้การทำงาน 3 ระยะ งบประมาณทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เนื่องจากมีตัวแทนชาวบ้านริมคลองในเขตพื้นที่การก่อสร้างกว่า 50 คน ได้ร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมในก่อสร้างว่า ไม่เป็นไปตามแบบที่ชาวบ้านยื่นร้องขอไว้ เนื่องจากชาวบ้านต้องการให้มีการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งเป็นแนวเส้นตรงโดยต่อตรงจากแนวเขื่อนเดิมที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อ 5 – 6 ปีก่อน ซึ่งก็เป็นแบบและงบประมาณจากกรมโยธาฯ เหมือนกัน

tp-เขื่อน2

ชาวบ้านบอกว่า การสร้างเขื่อนเก่านั้น เป็นการสร้างแบบที่ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการใช้เขื่อนป้องกันตลิ่ง คือ สามารถใช้ได้ทั้งการขับรถสัญจรและการป้องกันตลิ่งพัง อีกทั้งยังสร้างความสวยงามให้กับริมคลองภาษีเจริญด้วย แต่เขื่อนใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างนี้ มีลักษณะคดเคี้ยวตามแนวตลิ่ง และแคบกว่าแนวเดิม ทำให้เกิดภาพความไม่สวยงามตลอดแนวริมคลองภาษีเจริญซึ่งเป็นคลองขุดสายประวัติศาสตร์ อีกทั้งคลองนี้ยังเป็นคลองที่ทางรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการต่อยอดการท่องเที่ยวทางเรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับตำบลสวนหลวงด้วย หากการก่อสร้างไม่มีความสวยงาม ก็จะทำให้ภาพลักษณ์เสียไป ทั้งยังอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ด้วย ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องการให้มีการแก้ไขแบบแปลน โดยให้เป็นการสร้างแนวเขื่อนที่เป็นเส้นตรงต่อจากแนวเขื่อนเดิมเท่านั้น

tp-เขื่อน3

ด้านนายนิรันดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง กล่าวว่า ทางเทศบาลฯ จะรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นต่อผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติแก้ไขแบบ ให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ประชาชนเห็นชอบและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

ส่วนนายวุฒิพงศ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มารับฟังเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่การประชุมหารือร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขแบบต่อไป โดยก็จะได้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่เบื้องต้นได้ขอให้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวและหลังจากนี้อีกประมาณ 2 สัปดาห์ หากมีคำตอบเป็นอย่างไร ก็จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนริมคลองภาษีเจริญได้รับทราบต่อไป

tp-เขื่อน4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว