ปรับภูมิทัศน์รอบเรือนจำ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ - เรือนจำทำความสะอาด-01

ที่บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ว่าที่พันตรี ดร.รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์รอบเรือนจำ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำสมุทรสาคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ - เรือนจำทำความสะอาด-02

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการร่วมกันทำความดี ในวันข้าราชการพลเรือนและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์รอบเรือนจำให้ดูสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่าทำงานและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมและติดต่อราชการเรือนจำตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตอาสาและสร้างวินัยให้แก่ข้าราชการและผู้ต้องขังในการรักษาความสะอาด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้กระทำความดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการยอมรับจากสังคม

พี่เมธ - เรือนจำทำความสะอาด-03

สุเมธ /ภาพ/ข่าว