ประโยชน์ใช้สอยที่จะได้จากพื้นที่เขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

fm - บริหารจัดการเขื่อน

 

หากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จแล้ว จะสามารถเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้หลากหลาย  โดยทางเทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้รับ              ไม้ต่อจากโยธาธิการและผังเมือง จะบริหารจัดการพื้นที่นี้อย่างไร ติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ

เทป            เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559ที่ผ่านมา เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ประเดิมใช้พื้นที่ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมใหญ่ในการให้ประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่  ซึ่งทำให้ประชาชนที่               มาร่วมงาน ต่างรู้สึกชอบใจ เพราะพื้นที่กว้างขวางไม่แออัด และภูมิทัศน์โดยรอบนั้นสวยงาม

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 56,058,627 บาท  เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559    ทั้งนี้หากกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบเขื่อนดังกล่าวให้เทศบาลนครสมุทรสาครรับไม้ต่อเพื่อบริหารจัดการดูแลอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าน่าจะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

*สัมภาษณ์ วิษณุ  อยู่ดี*

หัวหน้าโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

โดยนายสุภาพ  แซ่เฮ้ง  นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  มีแผนพร้อมแล้วกับการรับช่วงต่อจากโยธาธิการและผังเมือง  ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่มักชอบนำรถยนต์มาเปิดเครื่องเสียงเพื่อโชว์ ทำให้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และบริเวณนี้เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ก็ไม่ควรมาทำอะไรที่ไม่เหมาะสม จะต้องมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาออกตรวจเป็นระยะๆ  รวมถึงอาจทำรั้วบริเวณสวนสาธารณะและมีประตูเปิดปิดเป็นเวลา  เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม    และต่อไปก็จะให้หลายฝ่ายช่วยกันแชร์ไอเดียทำให้พื้นที่นี้ใช้สอยอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด