ประเพณีลอยกระทง ต.สวนหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - สวนหลวง1

งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลสวนหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่วัดหนองพะอง มีนายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย   นายนิรันดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร เจ้าหน้าที่ของเทศบาล

fm - สวนหลวง2

นายนิรันดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลสวนหลวงนั้น ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาสายน้ำและสิ่งแวดล้อมด้วย

fm - สวนหลวง3

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ก็มีทั้งการประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศของนายกรัฐมนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ และการประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุ ส่วนการลอยกระทงนั้น ทางเทศบาลก็ได้จัดท่าน้ำสำหรับให้ประชาชนได้ไปลอยกระทง  และกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหนองพะอง โดยมีพระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นายอำเภอกระทุ่มแบน และนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมลอยกระทงที่ชนะการประกวด เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ

fm - สวนหลวง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว