“ประติมากรรมโลมาอิรวดีเล่นคลื่น” จุดเช็คอินถ่ายรูปที่สะพานแดง

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

โลมา1

หากพูดถึงสะพานแดงบ้านเรา  ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออันดับต้นๆของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ใกล้กับศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจุดชมโลมาถ่ายรูปเช็คอินชายทะเล ทุกวันอย่างไม่ขาดสาย  และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้มีคณะอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาสร้างประติมากรรมโลมาอิรวดีเล่นคลื่นที่บริเวณสะพานแดง

โลมา2

โดย ดร.บุศวรรณ บิดร อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ทางจุฬาฯ  มีความต้องการอยากจะให้นักศึกษามาร่วมทำงานกับชุมชน อยากให้นำองค์ความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย โดยเริ่มจากชุมชนที่มีปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงของประเทศ และมองว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ ชาวบ้านต้องเผชิญกับเรื่องที่เกินกำลังของชุมชนจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง  และมองว่า ถ้าจะช่วยชุมชนเหล่านี้ จะสามารถช่วยในเรื่องใดได้ จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน ซึ่งชาวบ้านอยากให้ช่วยฟื้นฟูในเรื่องของฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว  จึงได้จัดทำโครงสร้างประติมากรรมที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งชาวบ้านได้เลือกเป็นโลมาเนื่องจากตรงนี้เป็นจุดชมโลมาอยู่แล้ว  และระหว่างที่ทางคณะอาจารย์และนักศึกษา ได้ลงพื้นที่มาร่วมกันสร้างประติมากรรมโลมาครั้งนี้ ก็ได้ทำโลมาเล่นคลื่นโมเดลปูนปลาสเตอร์ โดยให้เยาวชนและนักเรียนได้ร่วมกันระบายสีโลมาตามจินตนาการของตัวเองอีกด้วย และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์โลมา

โลมา3

อย่างไรก็ตามถ้าหากประติมากรรมโลมาเล่นคลื่นชิ้นนี้สร้างเสร็จ ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สะพานแดง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ส่วนตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทำประติมากรรมโลมาเล่นคลื่น หากดำเนินการเสร็จ ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี จะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

โลมา4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว