ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD-WEB-CCTV-20

fm - ดอกไม้จันทน์1

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา    รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วย  สมาชิกสภา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

fm - ดอกไม้จันทน์2

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  เปิดเผยว่า  จากการที่มีหมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560  เพื่อให้การจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีความพร้อมและเป็นไปอย่าง สมพระเกียรติ  ทางโรงเรียนจึงจัดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   ( ดอกดารารัตน์ )  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยตนเอง  อีกทั้งเพื่อเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีของจังหวัดและอำเภอต่อไป  โดยเป้าหมายของโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ถึงจำนวน 6,000 ดอก

fm - ดอกไม้จันทน์3

fm - ดอกไม้จันทน์4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว