ประชุม CCTV

AD WEB NET 2

fm - ประชุมกล้อง1

หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด  ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อการสำรวจตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงสภาพปัญหา ประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง  ความเพียงพอในการใช้งาน  การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย  สำรวจจุดติดตั้งเพิ่มเติม สภาพปัญหาในการใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

fm - ประชุมกล้อง2
ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 นี้  ประเด็นสำคัญได้หารือถึงการเชื่อมโยงบูรณาการการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการบริหารจัดการระบบ เพราะทางจังหวัดต้องการให้ระบบสามารถดูกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงทางทุกพื้นที่ในจังหวัด มารวมอยู่ที่ศูนย์กลางจะต้องดูภาพแบบสดๆและสามารถบันทึกได้  ซึ่งอาจจะเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  แต่ตอนนี้ทั้งองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่  ระบบกล้อง CCTV ไม่เหมือนกัน  หากจะต้องเลือกระบบเพื่อเชื่อมโยงให้เหมือนกัน จะเป็นระบบสาย หรือระบบอินเตอร์เน็ท แต่จังหวัดอื่นได้ใช้ระบบไฟเบอร์ซึ่งก็ต้องดูว่าจังหวัดสมุทรสาครจะใช้ได้หรือไม่เพราะจะมีค่าใช้จ่ายสูง   ทางคณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาเพื่อหาระบบที่เหมาะสม  คุ้มค่าที่สุด   และดูแลรักษาง่ายที่สุด

fm - ประชุมกล้อง3

                                                                              วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว