ประชุมเตรียมรับนายกรัฐมนตรี

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ โดยมีกำหนดจะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยการประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการ  ทหาร ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ด้านนายประภัสสร์  มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นว่านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพขีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation : LPN) ตำบลบางหญ้าแพรก  จากนั้นเดินทางต่อไปเยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ตำบลท่าทราย และเยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา สาธิตการติดตั้งและใช้งานระบบ VMS ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา (Lris Scan System) และรับฟังรายงานผลการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเดินทางต่อไปที่จังหวัดอื่น

ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงานทุกด้านได้ลงพื้นที่ ที่พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยี่ยมชม ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต้องมีขั้นตอน ชัดเจน โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย  ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด

 

tp-รับนายก2 tp-รับนายก3 tp-รับนายก4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว