ประชุมเตรียมจัดงานไหว้เจ้า 9ศาล

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาครนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมการเตรียมงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ปี 2561 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่มประชุมหารือ

สำหรับการจัดงานในปีนี้จะใช้ชื่องานว่า “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ปี 2561” โดยจะจัดงานที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 8 – 17ตุลาคม 2561 ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีการ  ออกร้านขายอาหารเจจากผู้ประกอบการภายในจังหวัด นอกจากนี้จะมีการนำผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงานเดินทางไปสักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  9 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยจะใช้รถรางในการท่องเที่ยว นอกจากนี้จะมีการแจก      พาสปอร์ตการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประทับตราและนำมารับวัตถุมงคลที่ทางผู้จัดได้เตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ใช้งานเทศกาลกินเจเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยจะสนับสนุนให้ใช้ถุงผ้าเพื่อใส่ของภายในงาน  ส่วนเรื่องราคาอาหารก็มีการหารือในที่ประชุมเนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนจากผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของในงาน บอกว่า ราคาอาหารนั้นค่อนข้างมีราคาที่แพง ซึ่งเรื่องนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาครในฐานะที่เป็นผู้จัดงานก็จะได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ โดยอาจจะให้มีการใช้ราคาที่เป็นมาตรฐานออกมาพร้อมกับให้ทุกร้านติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อสรุปในวันนี้ก็จะได้วางแผนการจัดงานให้ชัดเจนต่อไป…/    

tp-เจ2 tp-เจ3 tp-เจ4

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว