ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็ก

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม

สำรับการประชุมนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของเด็กๆที่จะเข้ามาร่วมงาน รวมไปถึงเรื่องรูปแบบการจัดงาน และจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมในการแจกของรางวัลต่างๆให้กับเด็กๆ โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอรูปแบบในการจัดงานที่จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนทั้งหน่วยงานและตัวเด็กๆเอง ให้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดใช้พลาสติกและโฟมในการใส่อาหารและใส่ของแจก ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปรกครองหรือเด็กเองได้นำถุงผ้ามาจากที่บ้านเพื่อมารับของแจก ซึ่งอาจจะมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่นำถุงผ้ามาร่วมงาน ซึ่งรายละเอียดนั้นจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้ง นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้เปิดห้องทำงานให้เด็กๆได้เยี่ยมชมพร้อมกับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของจังหวัดสมุทรสาครจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562 ในบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

และสำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ได้มอบให้ก็คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเชีย – ภาพ / พรเพ็ญ – ข่าว