ประชุมเตรียมงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ

AD WEB CCTV

fm - เจ้าพ่อ1

นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร   พร้อมด้วย นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์   ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  โดยมีฝ่ายทีเกี่ยวข้องเข้าร่วม  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร

fm - เจ้าพ่อ2

โดยในที่ประชุมได้ติดตามผลความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ  ก่อนที่จะเข้าประชุมใหญ่กับจังหวัดในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ กับการเตรียมความพร้อมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2560  และงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร    จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5   มิถุนายน 2560  โดยวันแห่เจ้าพ่อทั้งทางบกและทางน้ำนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 2   มิถุนายน 2560

fm - เจ้าพ่อ4

ทั้งนี้ได้มีการติดตามงานจากทุกฝ่าย  อย่างเช่น เรื่องความสะอาด แสงสว่างภายในงาน  การจราจร  ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  ส่วนขบวนแห่ปีนี้ล่าสุดมีทั้งหมด 90 ขบวนซึ่งถือว่าเยอะกว่าปีที่แล้ว  โดยจะจัดให้มีขบวนทั้งหมด 9 ตอนและมีวงดุริยางค์ขั้นแต่ละตอน  ทุกขบวนต้องทำเป็นริบบิ้นหรือโบว์สีดำติดที่แขนเสื้อ                   เพื่อแสดงความไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

fm - เจ้าพ่อ5

fm - เจ้าพ่อ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว