ประชุมเจ้าของตึกซอยไทยยูเนี่ยน

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

tp ขยะ1

สำหรับเรื่องขยะในซอยไทยยูเนี่ยน ซอย 11 และ 13 ในเขตตำบลท่าทราย ที่เป็นปัญหานั้น เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายได้มีการจัดประชุมกับเจ้าของตึกในซอย โดยมีการส่งหนังสือเชิญทั้ง 233 คูหามาประชุมร่วมกัน แต่มีเจ้าของตึกมาเพียง 26 รายเท่านั้น โดยวันนี้เป็นการคุยกันถึงเรื่องการจัดการขยะเป็นหลักก่อน ซึ่งแต่ละคนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็น  ซึ่งสิ่งที่เจ้าของตึกรายหนึ่งเสนอก็คืออยากให้ทาง อบต.นำถังขยะขนาดใหญ่มาตั้งให้ ซอยละ 1 จุด เพื่อให้ทุกคนนำขยะมาทิ้งรวมกัน และทาง อบต.จะได้มาเก็บได้ง่าย ซึ่งเรื่องดังกล่าวตัวแทนบริษัทไทยยูเนี่ยน ไม่เห็นด้วย เพราะว่าจะทำให้เกิดภาพขยะกองใหญ่ และอาจเกะกะเรื่องการจราจรในซอย ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้ได้สรุปว่า จะใช้วิธีเดิมที่เคยทำกัน แต่จะเพิ่งความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและทำเหมือนกันหมด คือ ให้แต่ละบ้านนำขยะใส่ถุงดำมาแขวนหน้าบ้าน ก่อนที่รถขยะจะมาเก็บ และหลังจากนั้นห้ามเอาขยะมากอง นอกจากนี้ อบต.ท่าทรายยังได้ขอให้เจ้าของตึกรวมทั้งผู้อาศัยได้มีการประชุมหาตัวแทน เพื่อสร้างความชัดเจนในการติดต่อประสานงานกับทาง อบต.

ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่าง ทั้งเรื่องอาคารที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องเช่า เจ้าของตึกจะต้องนำหลักฐานการปลูกสร้างมาแสดง หากใครหาไม่เจอให้มาแจ้งที่ อบต.เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของผู้อาศัย รวมทั้งเรื่องค่าจัดเก็บขยะให้ผู้ที่ยังไม่ได้จ่าย มาทำเรื่องร้องขอกับทาง อบต. ให้ครบทุกตึก ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ทาง อบต.ท่าทรายก็ได้ให้หัวหน้างานของแต่ละกองมาอธิบายหลักกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม

ส่วนเรื่องที่มีการประชาสัมพันธ์ว่า หากใครพบขยะในเขตท่าทรายล้นถังให้ถ่ายรูปมาแจ้งและจะได้รับไข่นั้น ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ชี้แจงมาด้วยว่า เงินที่ใช้ซื้อไข่เป็นเงินส่วนตัว และที่ใช้วิธีนี้ก็เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นหูเป็นตาในการจัดการขยะในพื้นที่

 

 

tp ขยะ2 tp ขยะ3 tp ขยะ4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว