ประชุมเกษตร

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk เกษตร 1

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม พร้อมทั้งมีเกษตรอำเภอทั้ง 3 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อชี้แจงรายละเอียดงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

vk เกษตร 2

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ฤดูนาปี  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  และโครงการระบบส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่  นอกจากนี้ทางเกษตรจังหวัดยังขอให้ช่วยกันติดตามข่าวสารทางการเกษตรที่ออกสื่อ ให้ช่วยกันรวบรวมมาด้วย โดยเฉพาะข่าวสารการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว  และให้เตรียมทำกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน 5ส ในวันที่ 21 เมษายนด้วย รวมถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาวนี้ ให้จัดเวรผลัดกันอยู่ที่สำนักงานฯด้วย เพื่อความเรียบร้อย และยังขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์งานพิธีส่วนกลางและเข้าร่วมด้วย

vk เกษตร 3

                                                                                  ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว