ประชุมหาทางป้องกันอันตรายจุดลักผ่าน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

tp-ทางลักผ่าน1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในจุดลักผ่านทางรถไฟ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟมหาชัยวงเวียนใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมหารือ ซึ่งประเด็นหลักๆก็คือหาทางป้องกันอุบัติเหตุในจุดลักผ่านทางรถไฟที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งในฝั่งมหาชัยวงเวียนใหญ่ก็อยู่ในเขตเทศบาลสมุทรสาคร ไปจนถึงเขตุติดต่อกรุงเทพฯ ซึ่งตรงนี้แผนระยะสั้นนั้นจะให้ทางท้องถิ่นหาวิธีที่จะหาคนมาคอยเฝ้าจุด ซึ่งตอนนี้จุดลักผ่านทางรถไฟบางน้ำจืดก็มีการใช้วิธีนี้แล้ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนไปก่อน ส่วนแผนระยะยาวนั้นมีแผนว่าจะทำทางคู่ขนานไปกับรางรถไฟ ระยะประมาณ 5-7 กิโลเมตร เพื่อตัดจุดลักผ่านออก แล้วไปทำจุดข้ามจุดเดียว และหามาตรการป้องกันแบบถาวรในจุดนั้น ซึ่งตรงนี้ยังต้องมีการประชุมหารือกันอีก ส่วนในฝั่งท่าฉลอม-แม่กลอง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจุดลักผ่าน แต่จะมีปัญหาตรงทางที่เป็นถนนตัดผ่านรางรถไฟ ที่รถจักรยานยนต์จะตกร่องแล้วล้ม ซึ่งในที่ประชุมก็มีการเสนอในหลายรูปแบบที่จะป้องกันไม่ให้ล้อรถจักรยานยนต์ หรือจักรยานตกลงไป ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ โดยให้ใชวิธีการติดป้ายเตือนไปก่อน

สำหรับจุดลักผ่านทางรถไฟที่เป็นปัญหาทำกำลังพูดถึงในขณะนี้ จะเป็นทางที่ประชาชนทำขึ้นเอง โดยไม่มีการขออนุญาตจากการรถไฟ และพบว่าปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมาในหลายจุดเสี่ยงทางการรถไฟก็เคยมีการจ้างคนเฝ้าในจุดมาแล้ว แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องงบประมาณการจัดจ้างที่การรถไฟมองว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟ เพราะการรถไฟไม่ได้ทำขึ้นจึงต้องยกเลิกไป ในหลายครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถ เพราะหลายจุดที่มีสัญญาณ มีเครื่องกั้น ก็ยังมีบางคนที่ฝ่าฝืนสัญญาณจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น    

 

tp-ทางลักผ่าน2 tp-ทางลักผ่าน3 tp-ทางลักผ่าน4

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว