ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

fm - ปลอดภัยทางถนน1

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด   รักษาราชการแทน   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นได้มีการยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที  ในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

fm - ปลอดภัยทางถนน3

ต่อมาได้มีการสรุปจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย  ถนนพระราม 2 บริเวณหน้าวัดเกตุมฯ เขตอำเภอบ้านแพ้ว , สะพานท่าจีน , ถนนเอกชัย บริเวณหน้าอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เขตอำเภอเมือง  และถนนเศรษฐกิจ บริเวณปากซอยเทพกาญจนา และหน้าค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  เขตอำเภอกระทุ่มแบน

ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาจุดเกิดเหตุแล้ว      1 จุด คือ บริเวณถนนเอกชัย หน้าอนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยหมวดทางหลวงเศรษฐกิจได้ดำเนินการปิดจุดกลับรถดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

fm - ปลอดภัยทางถนน2

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว