ประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

WEB-02

 

 

ประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 1

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 มกราคม 2563 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในการประชุมการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ที่ภัตตาคารนิวเฟรน์ หรือศูนย์ One Stop Service : OSS โดยพบว่าตอนนี้มีแรงงานมาขึ้นทะเบียนน้อย จึงได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานช่วยกันเร่งรัดนายจ้างให้รีบจองคิวผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ทางสำนักงานสาธารณสุขตรวจสอบดูว่า สถานประกอบการใดที่ให้ลูกจ้างไปตรวจสุขภาพแล้ว ก็ให้ดำเนินการกับสถานประกอบการนั้นก่อน เพราะว่าจะจองคิวออนไลน์ได้จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพมาก่อน ซึ่งทางรองผู้ว่าเน้นว่า ทางภาคราชการจะต้องทำงานแบบเชิงรุก หากปล่อยให้นายจ้างจองคิวกันเองโดยไม่มีการเร่งรัด ก็อาจไม่ทันเวลาที่กำหนดคือวันที่ 31 มีนาคม และคนก็จะเยอะในวันหลังๆก็อาจจะทำให้ไม่ทัน เพราะศูนย์นั้นก็สามารถรองรับคนเข้ามาดำเนินการได้วันละ 2,000 คน แต่ที่ผ่านมานั้นมีแค่หลักร้อย บางวันมีหลักสิบ จึงต้องให้เร่งรัดให้เกิดความรวดเร็ว เนื่องจากจังหวัดเรามีแรงงานที่จะต้องดำเนินการถึง124,000 คน แต่ตั้งจากที่เปิดศูนย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม มาถึงวันที่ 27 ธันวาคม และหยุดทำในช่วงปีใหม่มีแรงงานมาขึ้นทะเบียนแล้ว 6,629 คนเท่านั้น และวันนี้เปิดดำเนินการวันแรกหลังช่วงหยุดปีใหม่ มีคิวที่จองผ่านระบบออนไลน์ไว้จำนวน 8 คนเท่านั้น

จึงอยากให้นายจ้างที่มีแรงงานที่ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนในรอบนี้เร่งดำเนินการจองคิวให้เร็ว อย่ารอช้า เพื่อความสะดวกในดำเนินการ และเพื่อกิจการของท่านจะได้มีแรงงานที่ถูกต้องด้วย

 

 

 

ประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 2 ประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 3 ประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 4 ประชุมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 5

จักรภพ/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว