ประชุมศิษย์เจ้าพ่อ

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk เจ้าพ่อ 1

เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  จัดประชุมศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  โดยมีนายกมล  ไกรวัตนุสสรณ์  ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม  พร้อมทั้งมีเหล่าคณะศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk เจ้าพ่อ 2

ในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องของการรับเสื้อของศิษย์เจ้าพ่อฯ  ซึ่งในปีนี้กำหนดให้ต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น  ในรูปแบบเสื้อปีนี้จะมีเครื่องหมายไว้อาลัยอยู่   และเน้นเรื่องความเข้มงวดในขบวน  โดยเฉพาะเรื่องการดื่มสุรา  หากพบจะให้ออกจากขบวนทันที  นอกจากนี้ยังได้แจ้งถึงกำหนดการพุทธาภิเษกในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ด้วย

vk เจ้าพ่อ 4

ส่วนในเรื่องของคอมเม้นท์จากประชาชนที่สะท้อนจากปีที่แล้วนั้น  คนที่ใส่เสื้อเป็นศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  บางครั้งมีสีหน้าและท่าทาง  รวมถึงน้ำเสียงที่ไม่เหมาะสม  การพูดจาไม่สุภาพเหมาะสมกับงานเจ้าพ่อฯ  ตัวอย่างเช่น  การบอกให้คุกเข่า  แต่บางคนกลับใช้วิธีตะคอก  ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องให้ศิษย์ฯแต่ละคนช่วยกันปรับให้ดีขึ้น  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และสมกับการเป็นศิษย์ขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว