ประชุมศิษย์เก่า สค.

พี่เมธ ประชุมสมาคม ขาวดำ

ที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่1/2559 โดยมีดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วม

พี่เมธ ประชุมสมาคม 1

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  พร้อมทั้งสรุปยอดเงินของสมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ131,874บาท รวมทั้งได้มีการหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ โดยทางสมาคมจะดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน อาทิ การเข้าร่วมการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นน้อง รวมทั้งจะเข้าร่วมออกบู๊ธในงานวิชาการของทางโรงเรียนในวันที่ 26 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ก็จะประสานการดำเนินงานในการปรับสภาพสนามฟุตบอลของโรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาของโรงเรียนให้ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศต่อไป

พี่เมธ ประชุมสมาคม 2 พี่เมธ ประชุมสมาคม 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว