ประชุมพระนวกะสังกัดธรรมยุติ

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-ธรรมยุต1

การประชุมพระนวกะสังกัดธรรมยุต ของจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ได้จัดขึ้นที่วัดเทพรัตนาราม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14-15(ธ) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ และมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระนวกะของวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม สังกัดธรรมยุติเข้าร่วมประชุม 150 รูป

ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเปิดประชุมแล้ว ประธานสงฆ์ได้มีการให้โอวาทแก่พระผู้เข้าร่วมประชุม ความว่าขอให้พระทุกรูปปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพราะทุกวันนี้ก็มีข่าวในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องในวงการสงฆ์เยอะขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่อยากให้พระที่บวช ปฏิบัติในทางที่ไม่ควร อันจะเป็นการทำให้ศาสนามัวหมอง และขอให้พระทุกรูปช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา

นอกจากนั้นในครั้งนี้ยังได้มีตัวแทนของอธิบดีกรมศิลปากร มาบรรยายพิเศษเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ รวมทั้งการบรรยายเรื่องการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ทุกภาคด้วย

 

tp-ธรรมยุต2 tp-ธรรมยุต3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว