ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

ประชุมผู้ปกครอง-01

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เข้าร่วม

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าสำหรับเด็กอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนรวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนและเพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ประชุมผู้ปกครอง-02 ประชุมผู้ปกครอง-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว