ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น

AD WEB CCTV

fm - ประชุมท้องถิ่น1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเป็นการมอบนโยบายการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำไปปฏิบัติ

fm - ประชุมท้องถิ่น4

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดดูแลเรื่องขยะ และน้ำเสียของแต่ละพื้นที่เป็นหลักสำคัญ  เพราะปัญหาขยะในจังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นปัญหาที่มีมานาน รวมถึงเรื่องน้ำเสียด้วย

fm - ประชุมท้องถิ่น3

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ยังพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มีรอยต่อพื้นที่ติดกัน เมื่อเกิดปัญหาอะไรที่ชาวบ้านเดือดร้อน ก็อย่าเกี่ยงกันว่านี่ไม่ใช่เขตพื้นที่ของตนเอง  โดยขอให้มาจับมือกันร่วมกันแก้ไขปัญหาดีกว่า ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใคร ก็เพื่อความสุขของประชาชนชาวสมุทรสาครนั่นเอง

fm - ประชุมท้องถิ่น2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว