ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2

AD WEB CCTV

fm - ปรับภูมิทัศน์1

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2  โดยได้มีการหยิบยกประเด็นสำคัญขึ้นมาชี้แจงและหารือ อย่างเช่นเรื่องการก่อสร้างสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์ในเขตตำบลท่าจีน  โดยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รายงานความคืบหน้าว่า  ขณะนี้สำนักสำรวจและออกแบบกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างสะพาน ซึ่งการออกแบบนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้สะพาน  ระบบระบายน้ำ รวมถึงการติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัยให้ชัดเจน  โดยการออกแบบสะพานกลับรถจักรยานยนต์นี้ จะใช้เวลาเดือนครึ่งจึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์  เมื่อแบบเสร็จทั้งหมด    แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จะมอบแบบสะพานให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเดินหน้าก่อสร้างต่อไป

fm - ปรับภูมิทัศน์2

fm - ปรับภูมิทัศน์3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว