ประชุมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ

AD WEB CCTV

fm - ประชุมทางถนน1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นให้ช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้สมุทรสาครลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด หากเป็นไปได้ไม่อยากให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น

fm - ประชุมทางถนน4

ส่วนการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ หากเจอผู้ที่เมาแล้วขับ เมื่อจับเป่าวัดค่าแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  ให้เก็บรถไว้ทันทีไม่ให้ขับไปต่อ แต่ไม่ใช่การยึดรถ  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทั้งผู้ขับและประชาชนทั่วไป ต้องมารับเคราะห์จากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ

fm - ประชุมทางถนน2

นอกจากนั้น ผู้ว่าฯยังเน้นให้เจ้าหน้าที่ ที่มีชื่ออยู่เวรปฏิบัติงานตามจุดตรวจทุกจุดในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  หากผู้ว่าฯไปตรวจแล้วไม่พบจะถือว่าขาดราชการทันที ทั้งนี้ก็เพื่อการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด

fm - ประชุมทางถนน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว