ประชุมคณะกรมการจังหวัด

AD WEB CCTV

fm - กรมการ1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการประชุมประจำเดือน คณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลซึ่งเป็นกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด    ได้มีการพิจารณาคัดเลือกร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 จำนวน  3 ราย ได้แก่ รางวัลที่ 1 ร้าน วี.เอส.เกมส์  รางวัลที่ 2 ร้านสกายเน็ต  และรางวัลที่ 3   ร้าน VONGOLA      จากนั้นสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบ รางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด จำนวน  9 รางวัล ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ”  ชุมพร-ระนองเกมส์” ครั้งที่ 33  เมื่อวันที่ 16 – 26 มีนาคมที่ผ่านมา

fm - กรมการ2

fm - กรมการ3

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แนะให้หน่วยงานราชการจัดระเบียบสำนักงานให้ดูสะอาดเรียบร้อย และบริการประชาชนอย่างเข้าถึง  ซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าฯได้เดินสายไปเยี่ยมตามหน่วยงานราชการถึงสำนักงาน  เพื่อตรวจดูการทำงาน ความเป็นระเบียบความสะอาดภายในองค์กร  และการบริการประชาชน

fm - กรมการ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว