ประชุมคณะกรมการจังหวัด

AD WEB CCTV

fm - กรมการจังหวัด1

นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  นางจินตนา จันทร์บำรุง  ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  นางณัฐพร เวชาคม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร   นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  และนางอำไพ  หาญไกรวิไลย์   ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่

fm - กรมการจังหวัด4

ต่อจากนั้นในที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ฝากให้ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆ รวมถึงจุดวิกฤตจุดเสี่ยงอันตรายของถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ รวมถึงการป้องกันด้านสาธารณภัย เฝ้าระวังเหตุต่างๆโดยเฉพาะเพลิงไหม้   หากตำรวจและทหารกองกำลังไม่เพียงพอ  สามารถขอกำลังเสริมมายัง อส. และอำเภอได้

fm - กรมการจังหวัด3

นอกจากนี้ผู้ว่าฯยังเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสองข้างทางของถนนพระราม 2 และฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดถนนพระราม 2 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  ขยะ  ต้นไม้ที่ขึ้นรกรุงรัง  ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ใช้ เพราะทุกวันนี้ผู้ว่าฯมองว่ายังสกปรกไม่เป็นระเบียบ จึงอยากให้ลงมือทำเพื่อหน้าตาของจังหวัดสมุทรสาคร

fm - กรมการจังหวัด2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว