ประชุมคณะกรมการจังหวัด

AD WEB CCTV

fm - กรมการจังหวัด1

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของนายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านใหม่  ที่เพิ่งย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

fm - กรมการจังหวัด2

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการบริหารงาน  เน้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีความสุข ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน  นอกจากนั้นยังได้ย้ำให้สำนักงานตามหน่วยงานต่างๆทั้งในศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และบริการประชาชนอย่างเป็นมิตร

โดยผู้ว่าฯจะไปเยี่ยมเยียนทุกหน่วยงาน  แต่จะไปโดย  ไม่บอกล่วงหน้า  อีกทั้งหนังสือราชการ ทุกหน่วยจะต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ตั้งแต่หน้าปก สารบัญ ย่อหน้า ตัวหนังสือ ต้องทำให้ถูกต้องทั้งหมด ถ้าหากส่งหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นต์ และมีข้อผิดพลาด ผู้ว่าฯก็จะวงกลมคำผิด และส่งกลับให้มาแก้ไขใหม่  ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้าม เพราะหากเอกสารหนังสือผิดพลาดบ่อย โดยความไม่รอบคอบของหน่วยงานนั้นๆ  หากมีโครงการที่เป็นการของบประมาณ ก็จะทำให้เรื่องช้า และงบประมาณอาจได้ไม่ทันก็เป็นไปได้

fm - กรมการจังหวัด3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว