ประชุมข้าราชการ

พี่เมธ ประชุมข้าราชการ 1

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นายเรียน หงษ์คู  นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก  เป็นประธานการประชุมข้าราชการพนักงานจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลพร้อมผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนการงาน รวมทั้งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

พี่เมธ ประชุมข้าราชการ 2

พี่เมธ ประชุมข้าราชการ 3

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้ชี้แจงเรื่องการพิจารณาโบนัสให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้แจ้งเรื่องการย้ายสำนักงานของเทศบาลย่อยตำบลบางหญ้าแพรกให้ไปอยู่ที่สำนักงานใหม่ ที่ ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาครในวันที่ 3 ตุลาคม 2559  นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดต้องบูรณางานร่วมกันและการทำงานต้องมีความรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้มอบหมายด้วย

สุเมธ/ภาพ/ข่าว