ประชุมข้าราชการบางหญ้าแพรก

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ประชุมเทศบาลบางหญ้าแพรก

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก  เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  พร้อมด้วยผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด  ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้มอบหมาย  และเรื่องขยะ ในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้รวดเร็วและเก็บตามกำหนดระยะเวลาด้วยเพื่อความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก นอกจากนี้ได้ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในเวลา07.00น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ วัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) ../

 

ประชุมเทศบาลบางหญ้าแพรก2 ประชุมเทศบาลบางหญ้าแพรก3 ประชุมเทศบาลบางหญ้าแพรก4

   สุเมธ/ภาพ/ข่าว