ประชุมขบวนแห่

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมผู้เข้าร่วมขบวนแห่ที่จะเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในปีนี้ โดยเรื่องแรกคือ การชี้แจงถึงลำดับ ว่าขบวนใดจะอยู่ตอนไหน  แต่ละขบวนมีกี่คน มีเครื่องเสียง หรือรถแห่เข้าร่วมหรือไม่ เพื่อให้ริ้วขบวนโดยภาพรวมออกมาอย่างสวยงามและเป็นระเบียบ  ส่วนเรื่องกฎกติกาที่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ต้องปฏิบัติตามน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ก็ได้มีการกำชับเพิ่มเติมให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือเรื่องการแต่งกายที่จะต้องไม่มีการสวมรองเท้าแตะ ไม่ควรใส่ส้นสูง ถ้าหากต้องใส่ส้นสูงจริง ก็ควรมีรองเท้าสำรองมาเพราะอาจมีบางช่วงที่ไม่ไหว จะได้เปลี่ยน  อีกทั้งต้องไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการเอาถุงมาใส่เครื่องดื่มเพื่อขนกลับบ้านก็ไม่ควรปฏิบัติเช่นกัน รวมไปถึงผู้เข้าร่วมที่ไม่ควรเอาเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุมาเดินเพราะอาจจะทนต่อสภาพแดดและระยะทางที่ยาวไกลไม่ไหว ซึ่งแต่ละขบวนก็ต้องจัดควรให้เป็นระเบียบและทำให้ถูกกติกาที่ทางศาลเจ้าพ่อได้กำหนดไว้  ส่วนการโฆษณาของแต่ละขบวนนั้นสามารถทำได้แต่ให้ใช้เพียงป้ายโฆษณาเท่านั่น และต้องไม่มากจนเกินไป และขนาดจะต้องเป็นไปตามที่กำหนด

tp-เจ้าพ่อ4

tp-เจ้าพ่อ3

tp-เจ้าพ่อ2

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว