ประชุมการใช้พื้นที่ป้อมวิเชียร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโบราณสถานเขตประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฎก โดยมี สนง.วัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลนครสมุทรสาคร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และภาคประชาชนเข้าร่วม

footer_master

สำหรับการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากเข้ามายังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดการชำรุดเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีเจ้าภาพในการบริหารจัดการอย่างจริงจังทำให้ทุกวันนี้สภาพพื้นที่ลานวัฒนธรรมมีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก จากเรื่องดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ทำการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในภาพรวมของพื้นที่ โดยขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งหลังจากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เทศบาลนครสมุทรสาครดูแล จนในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จากการที่มีประชาชนนำรถยนต์ขึ้นไปจอด

footer_master

โดยมติในที่ประชุมได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดประสานผู้รับเหมาเพื่อให้เข้ามาแก้ไขหากทำได้ จากนั้นจึงจะมีการส่งมอบพื้นที่ๆสมบูรณ์ให้เทศบาลนครดูแลต่อไป ส่วนการจอดรถนั้นอาจจะไม่สามารถจอดบนลานฯได้ จะใช้การเปิดช่องจราจรให้รถสามารถวิ่งผ่านได้เท่านั้น และจะมีการกันพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก โดยจะมีการประชุมสรุปผลอีกครั้งในวันสัปดาห์หน้า

footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว