ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เตรียมสร้างสะพานกลับรถหน้านิคมฯขาออก กทม.

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ) ทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม2 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม. 34 ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถขาออก พร้อมทางขนาน โดยมีตัวแทนจากกรมทางหลวง สำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร  วิศวกรออกแบบโครงการ ร่วมรับฟังและให้ข้อมูลกับประชาชนในครั้งนี้

footer_master

เนื่องด้วย กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน และสำนักสำรวจและออกแบบ  จะดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ กม. 34 หรือบริเวณใกล้กับสะพานกลับรถหน้านิคมอุตสาหกรรม โดยสะพานที่จะสร้างใหม่นั้นจะมีลักษณะเดียวกับอันเก่า แต่จะหันหลังชนกัน พร้อมกับสร้างทางคู่ขนานตั้งแต่สะพานกับรถไปจนถึงหน้าปากทางบ้านแพ้วทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทางประมาณ4 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ สำหรับการก่อสร้างนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ผู้ใช้เส้นทางและผู้ประกอบการในพื้นที่ ดังนั้น แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างให้ประชาชนเข้าใจถูกต้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

footer_master

โครงการนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากถนนพระราม2 เป็นเส้นทางสายหลัก ในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้  ซึ่งมักเกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้ง รถขาเข้ากรุงเทพฯที่จะกลับรถไปจังหวัดสมุทรสงคราม ต้องใช้จุดกลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ทำให้เกิดความไม่สะดวก ประกอบกับถนนเส้นนี้บางช่วงยังไม่มีทางคู่ขนาน ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณการจราจรในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง ทั้งขาเข้าและขาออก ทั้งนี้สะพานกลับรถจุดนี้ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562-2564 ในวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสะพานกลับรถและทางขนาน รวมจำนวน 400 ล้านบาท

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว