ประชุมการจัดทำดอกไม้จันทน์

AD WEBSITE CABLE TV

vk ดอกไม้จันทน์ 1

ที่ห้องประชุม ๕๐๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำดอกไม้จันทน์  ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

vk ดอกไม้จันทน์ 2

vk ดอกไม้จันทน์ 3

ดอกดารารัตน์เป็นต้นแบบในการจัดทำดอกไม้จันทน์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมายจะจัดทำดอกไม้จันทน์ ๑๘๐,๐๐๐ ดอก  แบ่งออกเป็นกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  จัดทำ ๔๐,๐๐๐ ดอก  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ดอก  และยังมีรายงานว่ามีเพิ่มเติมอีก  โดยทางจังหวัดสมุทรสาครจะจัดช่อส่งส่วนกลางจำนวน ๓ ช่อ  และจัดช่อให้ประธานฝ่ายฆราวาสใช้ในจังหวัดอีก ๙ ช่อ  คือ  อำเภอเมืองสมุทรสาครจัดที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ๓ ช่อ  อำเภอบ้านแพ้วจัดที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ๓ ช่อ  และอำเภอกระทุ่มแบน  จัดที่วัดนางสาว  ๓ ช่อ  นอกจากนี้ยังได้พูดคุยหารือถึงสถานที่การจัดเก็บดอกไม้จันทน์ที่เตรียมไว้สำหรับประชาชน  เพื่อให้สมพระเกียรติและรักษาดอกไม้จันทน์ไม่ให้เสียหายก่อนถึงวันงาน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ