ประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่บริเวณคลองดำเนินสะดวกหน้า วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปเข้าพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสมุทรสาครกำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยภายในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้มีการทำความสะอาดทั้งบนฝั่งและในคลองดำเนินสะดวก ด้วยการลงเรือช่วยกันเก็บผักตบชวา และขยะในคลอง กวาดลานวัดโดยรอบวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร จะได้มีการเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์และการบำรุงรักษาคุณภาพน้ำในคลองดำเนินสะดวก โดยเฉพาะบริเวณช่วงวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยจะบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีจิตอาสาร่วมดำเนินการในพื้นที่บริเวณโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

footer_master

สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  มาแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่1 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 5  ธันวาคม พุทธศักราช 2530 ครั้งที่2 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ใน วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 และครั้งที่3 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 มาแล้ว

footer_master

footer_master footer_master footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว