ประชาคมรับฟังความคิดเห็น

s - ประชาคม-01

 

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสมุทรมณีรัตน์ โดยมีนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกและประชาชนในพื้นที่ม.4,ม.5และม.6 เข้าร่วม

s - ประชาคม-02

 

s - ประชาคม-03

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสะพานข้ามคลองสมุทรมณีรัตน์ในพื้นที่ม.6 ซึ่งกรมทางหลวงจะเข้ามาดำเนินการ โดยสรุปประชาชนเห็นด้วยแต่ทั้งนี้ต้องขออนุญาตจากภาคเอกชนเสียก่อน นอกจากนี้ในการก่อสร้างสะพานหัวโพง ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่เอกชนนั้น ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าให้ดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนในการก่อสร้างสะพานลุงบะ ในพื้นที่เชื่อมต่อม.4และม.5 ได้มีประชาชนในพื้นที่บางส่วนคัดค้านการก่อสร้าง ทางอำเภอและเทศบาลจะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะมีการหารือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

s - ประชาคม-04

 

ทำข่าว27พค.62

สุเมธ/ภาพ/ข่าว