ประชาคมการสร้างวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

tp-มอเตอร์เวย์1

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางปิ้ง สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือ นั่นก็คือ ชาวบ้านและผู้ประกอบการโรงงานตำบลนาดี คอกกระบือ คลองมะเดื่อ แคราย สวนหลวง อ้อมน้อย โดยการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นรอบการประชุมย่อย หลังจากที่ได้มีการประชุมไปแล้วถึง 3 ครั้ง และบรรยากาศในครั้งนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเข้มข้น หลายคนสวมเสื้อสีดำที่สกรีนคำว่า ไม่เอามอเตอร์เวย์ มาด้วย ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนื่องจากคนในพื้นที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ มีแต่เสียประโยชน์ เพราะพื้นที่ก่อสร้างตามที่วางไว้กินพื้นที่บ้าน โรงงาน เกือบตลอดทั้งเส้น บางคนต้องสูญเสียที่ดินเกือบทั้งหมดหากโครงการเกิดขึ้นจริง  และบางคนที่เป็นเจ้าของโรงงานต่างก็กังวล เพราะหากโครงการมาจริงนั่นหมายความว่า ต้องกระทบต่อกิจการอย่างแน่นอน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป เพราะบริษัทที่ปรึกษาก็บอกว่า ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็น โครงการอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือล้มเลิกก็ยังไม่รู้ ต้องดูผลสรุปอีกที

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ทางตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาบอกว่า เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนเพื่อนำเอามาแก้ไขปรับปรุงแบบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แต่หากทุกคนไม่เห็นด้วย อยากคัดค้าน ก็สามารถดำเนินการคัดค้านได้ตามวิธีที่แต่ละคนได้คิดไว้

โดยชาวบ้านที่เข้ารับฟังบางรายก็บอกว่า เพิ่งทราบว่าจะมี บางรายบอกว่าทราบมานานแล้วว่าโครงการมีมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งตอนนั้นเส้นทางของโครงการไม่ใช่แนวนี้ ถัดไปจากตรงนี้สักประมาณ 500 เมตร หรืออยู่แถวๆไทยวัสดุ หลายคนจึงสงสัยว่าทำไมเส้นทางโครงการจึงขยับมาอยู่แนวนี้ได้ ทำไมจึงไม่เอาแนวเดิม โดยทางบริษัทที่ปรึกษาชี้แจงว่า การสำรวจเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลง เพราะสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนไปจากเดิม จึงต้องหลีกเลี่ยงจุดที่อ่อนไหว เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล และคิดว่าจุดใหม่ที่วางไว้ น่าจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเลย จึงทำให้ต้องมารับฟังข้อคิดเห็นของแต่ละคนในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหากสามรถทำได้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่าย

         

tp-มอเตอร์เวย์2 tp-มอเตอร์เวย์3 tp-มอเตอร์เวย์4 tp-มอเตอร์เวย์5 tp-มอเตอร์เวย์6

  เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว