ปฐมนิเทศผู้เข้าอุปสมบทหมู่

vk วัดเจษ 4

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ที่สมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยมีทั้งหมดประมาณ ๑๒๓ คน  ทั้งนี้ก็เพื่อแจ้งกำหนดการในพิธีปลงผมในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  และแจ้งกิจวัตรขณะที่อุปสมบทอยู่ตลอด ๑๕ วัน

vk วัดเจษ 3

โดยทางวัดได้กำหนดให้ผู้เข้าอุปสมบทหมู่ทุกคนมีระยะเวลาในการอุปสมบททั้งหมด ๑๕ วันเท่ากัน  เพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัติตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อครั้งทรงพระผนวชในครั้งนั้นก็เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน  และทุกคนก็จะต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ทั้งการออกบิณฑบาต  กวาดวัด  เก็บขยะ  สวดมนต์  และยังมีโอกาสได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม-บำเพ็ญจิตภาวนาในตลอดระยะเวลา ๑๕ วันนี้ด้วย

vk วัดเจษ 2

vk วัดเจษ 1

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพวัดความดัน  ตรวจปัสสาวะ  และตรวจโลหิต  เพื่อเช็คร่างกายและสุขภาพเบื้องต้นในการเตรียมเข้าอุปสมบท  โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาครมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจให้

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว