ปชส.จังหวัดพาสื่อติดตามโครงการจากรัฐบาล

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจประชาชน โดยได้มีการสื่อมวลชนจากหลายๆสื่อลงพื้นที่ เพื่อติดตามโครงการต่างๆที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยที่แรกที่ได้ลงพื้นที่ก็คือโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน สำหรับเขื่อนนี้มีความยาว 280 เมตร ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นเงิน 4,305,000 บาท  ซึ่งโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เขื่อนนี้นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านทั้งสองตำบลคือตำบลบางยาง และตำบลหนองนกไข่ ที่เชื่อมต่อกัน แต่ก่อนนั้นที่ยังไม่มีเขื่อน เวลาน้ำท่วม น้ำจากแม่น้ำท่าจีนก็จะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและไร่สวนทุกครั้ง ชาวบ้านต้องร่วมแรงกันเอากระสอบทรายมากั้นเป็นคันกั้นน้ำเอง ซึ่งหลังจากที่ได้เขื่อนนี้มาแล้ว ปัญหาทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไข ส่วนในปี 2563 ก็จะมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งมาทำเขื่อนอีกฝั่งของคลองนี้ด้วย

 

ส่วนอีกหนึ่งจุดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดบางยางถึงประตูคลองตัน (ช่วงที่1 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยใช้งบในการก่อสร้างเป็นเงิน 1,570,000 บาท ซึ่งการก่อสร้างได้สิ้นสุดเมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2561 ถนนตรงนี้มีความยาว 560เมตร ซึ่งประโยชน์นั้น นอกจากจะเป็นทางสัญจรเพื่อความสะดวกสบายในการคมนาคมแล้ว วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือ เป็นเขื่อนกันน้ำท่วมสำหรับบ้านเรือนและไร่สวนที่อยู่หลังถนนด้วย เพราะอีกฝั่งถนนก็จะเป็นคลอง แต่ก่อนนั้นตรงนี้จะเป็นถนนดินที่มีความต่ำมาก น้ำท่วมทีไรก็จะเข้ามาท่วมพื้นที่ของประชาชนหมด ส่วนถนนที่ทำใหม่นี้ยกสูงจากเดิมราวเมตรกว่า จึงช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเส้นทางสัญจรที่สะดวกด้วย ส่วนต่อไปก็จะเริ่มโครงการในส่วนที่สอง ต่อจากจุดเดิมเป็นระยะอีกราว 1000 เมตร ไปจนถึงประตูคลองตัน ก็จะสมบูรณ์แบบ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งพื้นที่

                                                 

 

footer_master footer_master footer_master

ธราธร/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว